Jadwal Kuliah Semester Pendek Tahun Akademik 2017/2018

JADWAL KULIAH SEMESTER PENDEK
25 JUNI 2018 – 20 JULI 2018
Hari SKS Jam Matakuliah
Senin 2 1 07.30 – 08.20 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
2 08.25 – 09.15
3 3 09.20 – 10.10 KIMIA ORGANIK
4 10.15 – 11.05
5 11.10 – 12.00
6 12.05 – 12.55 Istirahat
2 7 13.00 – 13.50 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
8 13.55 – 14.45
Selasa 2 1 07.30 – 08.20 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
2 08.25 – 09.15
3 3 09.20 – 10.10 KIMIA ORGANIK
4 10.15 – 11.05
5 11.10 – 12.00
2 6 12.05 – 12.55 Istirahat
7 13.00 – 13.50 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
8 13.55 – 14.45
Rabu 3 1 07.30 – 08.20 KIMIA ORGANIK
2 08.25 – 09.15
3 09.20 – 10.10
2 4 10.15 – 11.05 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
5 11.10 – 12.00
Kamis 2 1 07.30 – 08.20 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
2 08.25 – 09.15
3 3 09.20 – 10.10 KIMIA ORGANIK
4 10.15 – 11.05
5 11.10 – 12.00
6 12.05 – 12.55 Istirahat
2 7 13.00 – 13.50 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
8 13.55 – 14.45
Jumat 2 1 07.30 – 08.20 STRUKT.&KEREAKTIFAN ANOR
2 08.25 – 09.15
Dosen Kimia Organik Drs. Suratmo, M.Sc  RUANG: MC3.7
Struktur & K.Anor Drs. Danar P, M.Si  RUANG: MC3.6
Dr.rer.nat.Rachmat Triandi T.,M.Si