Department of Chemistry

FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES -
Ditulis pada 3 July 2014 , oleh admin , pada kategori Pengumuman

Kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

  1. Hikmanita Lisan Nashukah 105090207111014
  2. Novy Lailatuz Zulfah Zulfah 115090201111oo2
  3. Reni Martiana 105090206111001
  4. Akhmad Isa Abdilah 0910921001
  5. Rizka Fauzia O 115090200111042

Untuk segera menemui Bapak Darwin, sehubungan dengan pengembalian alat praktikum. Apabila tidak segera diselesaikan maka nilai Matakuliah yang diprogram tidak akan dikeluarkan.

Demikian terima kasih.